WIKA POLSKI SKLEP WE FRANKFURCIE NAD MENEM    

 
 

 

ANDREAS WIKA -
SKLEP POLSKI WE FRANKFURCIE


leipziger str. 66 (U6 + U7)
60487 frankfurt - bockenheim

fon: 069.77 06 33 41 | fax: 069.29 40 05
e-mail: info@wika-frankfurt.de

Odpowiedzialność za treść: Andreas Wika [właściciel witryny]

Web & Grafikdesign:PIXELEXE GERMANY
Fotografie:PIXELEXE GERMANY & LICENCJONODAWCA
Prawa autorskie należą do fotografów.


Dostęp do tej Strony i jej użytkowanie podlega następującym zasadom, warunkom i stosownym prawom. Wejście na tę Stronę i przeglądanie jej, jest równoznaczne z przyjęciem bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejszych Zasad i Warunków. Wszelkie inne umowy pomiędzy odwiedzającym Stronę i Andrzejem Wika [właściciel witryny] są zawieszone i przestają obowiązywać.

Zasady i Warunki

1. Informacje z niniejszej Strony (zwane dalej "Informacją") mogą być ściągane, przeglądane lub drukowane jedynie dla własnego, nie komercyjnego użytku.

2. Odwiedzający Stronę powinien zachować każde powiadomienie o prawach autorskich lub innych prawach własności, które jest zawarte w Informacji ściągniętej przez niego. Bez uprzedniej pisemnej zgody PIXELEYE GERMANY [twórca witryny] nie dozwolone jest rozpowszechnianie, zmienianie, przesyłanie, używanie, jak też wykorzystywanie zawartości tej Strony dla celów publicznych lub komercyjnych, dotyczy to również tekstów, grafiki oraz plików zapisanych w formacie Flash.
Jeżeli nie jest wskazane inaczej, należy założyć, że wszystko co jest uwidocznione na tej Stronie ma zastrzeżone prawa autorskie i nie może być używane bez pisemnej zgody [PIXELEYE GERMANY] w inny sposób niż ustanowiono w niniejszych Zasadach i Warunkach lub w tekście na Stronie.

3. Strony internetowe, do których linkuje witryna mogą zawierać lub odnosić się do znaków towarowych, patentów, informacji na temat własności, technologii, produktów, procesów czy innych praw własnościowychi innych stron.

Żadna licencja ani prawo w jakichkolwiek znakach towarowych, patentach, tajemnicach handlowych, technologiach, produktach, procesach i innych prawach własnościowych oraz innych witryn, nie zostanie nadane odwiedzającemu Stronę.

4. PIXELEYE GERMANY dokonuje wszelkich starań w celu umieszczenia dokładnych i aktualnych informacji na Stronie lecz nie daje jednocześnie gwarancji w odniesieniu do zawartości Strony. Andrzej Wika oraz PIXELEYE GERMANY nie przyjmują jakiejkolwiek odpowiedzialności ani zobowiązań pieniężnych wynikających z użytkowania tej Strony lub jej zawartości, ani też w jakikolwiek sposób z nią związanych.

Sektor Novartisu, który kontroluje niniejszą Stronę nie przyjmuje odpowiedzialności, w tym finansowej, za wszelkie przerwy czy funkcjonowania części lub całości Strony, niezależnie czy są one wynikiem działań sektora Novartisu czy strony trzeciej.

5. Wszelkie komunikaty lub materiały, które zostaną przesłane na Stronę pocztą elektroniczną oraz w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie i tym podobne, są i będą traktowane jako jawne i bez praw własności. Wszelkie przesłane lub umieszczone Informacje stają się własnością Andrzeja Wiki, który kontroluje niniejszą Stronę lub jego afiliowanych jednostek i mogą być używane dla wszelkich celów, włączając reprodukcję, prezentowanie, publikacje, emisje i zamieszczanie, ale nie ograniczając się tylko do nich.

6. Andrzej Wika oraz PIXELEYE GERMANY nie jest odpowiedzialni za zawartość wszelkich stron jakkolwiek połączonych ze Stroną, z powodu braku kontroli nad nimi. Jednocześnie odwiedzający stronę ponosi odpowiedzialność za podłączenia do Strony, stron z nią połączonych czy też innych stron, bez zezwolenia.

7. Dozwolone jest tworzenie linków jedynie do strony głównej. Tworzenie linków zaawansowanych nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody PIXELEYE GERMANY.

8. Otoczenie niniejszej Strony stronami lub elementami stron nie będących częścią tej witryny jest zakazane. Zakazane jest również utworzenie linków typu in-line, jak również jakiekolwiek inne sposoby włączania części niniejszej Strony do stron nie będących częścią tej witryny jest również zakazane.

 

PIXELEYE GERMANY